Thursday, March 12, 2009

In the mood for Tweet

Chưa bao giờ thèm viết Blog thế này... Vì chẳng có thời gian để viết. Đọc được rất nhiều, nghĩ được rất nhiều, mà không thể viết được, kể cả là viết nói chuyện nhảm.

Ít nhất trong vòng 2 tuần nữa mới có thể settle down được mọi việc ổn thỏa và quay trở lại normal routine.

Vừa start một small private business. Và vẫn đang mất rất nhiều thời gian cho business này. Nhân sự cũng có sự thay đổi. Sự thay đổi ít ra cũng tốt cho một vài người. Ở vị trí của mình thì đây không phải vấn đề xa lạ, nhưng với vài người có thể là một huge change, hoặc a shock cũng nên. Chuyện muôn thuở mà, trừ khi anh thôi không làm doanh nghiệp nữa.

Mọi thứ đang under control well, trừ việc mình đang phải chạy đua với thời gian. Nghịch cảnh là mình vẫn có time for tweet. :">

In the mood for Tweet right now.