Sunday, February 1, 2009

Người có đạo đi trong đời thênh thang

Ngày đầu tiên đi làm của năm con trâu hứa hẹn phải cày bừa như trâu... Mở cửa ra đã có khách hàng gọi điện đặt hàng, rồi tới thẳng văn phòng gặp luôn. Có vẻ mở cửa đúng ngày hên quá! Thành ra buổi họp đầu năm để chúc tụng hàn huyên lại phải gác lại đến chiều.

Lạnh cóng. Lạnh không thể tả được. Nhìn xuống một Hà Nội mù mịt sương khói bên ngoài cửa sổ. Khoác thêm cái khăn rộng lên vai, vẫn không đỡ tẹo nào. Ly cà phê thứ hai rồi, vẫn không thấy ấm người lên. Viết một tí cho đỡ cóng tay và đỡ phải loay hoay không biết bắt đầu một năm làm việc như thế nào. Từ sáng tới giờ làm mỗi việc một tí, việc nào cũng vô tiền khoáng hậu, y như cảm giác lúc này.

Mất thói quen khai bút rồi. Năm nay chẳng biết câu khai bút là câu gì nữa, vì gõ kỳ cạch từ mùng 1 rồi. Thật tiếc.

Thôi, mượn câu khai bút của bạn Bom vậy, một câu rất hay: "Người có đạo đi trong đời thênh thang".

No comments:

Post a Comment